6 Tz 25/2019

Konané dne :
06/20/2019
Čas :
09:30 AM
Jednací síň :
č. dv. 128/I. poschodí budovy Nejvyššího soudu
Předseda senátu :
JUDr. Jan Engelmann
Obviněný :
Z.Š., M. F., B. M., R.R.
§ :
Text :
Předmětem jednání je projednání stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněných proti pravomocnému usnesení Vrchního soudu v Praze, jako soudu odvolacího ve věci vedené u Krajského soudu v Praze. Vrchní soud v Praze usnesením zrušil v celém rozsahu napadený rozsudek Krajského soudu v Praze a věc vrátil nalézacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Ministr spravedlnosti navrhuje, aby Nejvyšší soud vyslovil, že pravomocným usnesením Vrchního soudu v Praze, pokud jím byl k odvolání státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Praze podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c) tr. ř. v celém rozsahu zrušen rozsudek Krajského soudu v Praze a věc byla tomuto soudu podle § 259 odst. 1 tr. ř. vrácena k novému projednání a rozhodnutí, byl v neprospěch obviněných porušen zákon v ustanoveních § 254 odst. 1, 2 tr. ř. a § 259 odst. 1 tr. ř.