6 Tz 52/2019

Konané dne :
06/20/2019
Čas :
08:30 AM
Jednací síň :
č. dv. 128/I. poschodí budovy Nejvyššího soudu
Předseda senátu :
JUDr. Jan Engelmann
Obviněný :
J. M.
§ :
Text :
Předmětem jednání je projednání stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného proti usnesení Městského soudu v Praze. Napadeným usnesením Městského soudu v Praze bylo podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. zrušeno rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 a uloženo, aby soud prvního stupně ve věci znovu jednal a rozhodl.

Ministr spravedlnosti navrhuje, aby Nejvyšší soud vyslovil, že napadeným usnesením Městského soudu v Praze byl porušen zákon v neprospěch obviněného v ustavení § 140 odst. 1 písm. cc) tr. ř.