7 Tz 38/2018

Konané dne :
11/13/2018
Čas :
01:30 PM
Jednací síň :
č. dv. 128/I.poschodí budovy Nejvyššího soudu
Předseda senátu :
JUDr. Petr Angyalossy Ph.D.
Obviněný :
Miroslav Konzbul
§ :
§ 147 odst. 1 tr. zákoníku
Text :
Stížnost pro porušení zákona podaná ministrem spravedlnosti v neprospěch obviněného proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Brně, jako soudu odvolacího. Rozsudkem Krajského soudu v Brně byl obviněný uznán vinným přečinem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku.