3 Tz 34/2019

Konané dne :
06/19/2019
Čas :
09:30 AM
Jednací síň :
č. dv. 128/I. poschodí budovy Nejvyššího soudu
Předseda senátu :
JUDr. Petr Šabata
Obviněný :
P. B.
§ :
Text :
Předmětem jednání je projednání stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného proti pravomocnému usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství Plzeň-město, jímž byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodná zamítnuta stížnost obviněného proti usnesení policejního orgánu Policie České republiky o zahájení trestního stíhání.

Ministr spravedlnosti navrhuje, aby Nejvyšší soud vyslovil, že usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství Plzeň-město byl v neprospěch obviněného porušen zákon v ustanovení § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., a v řízení předcházejícím v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř.