3 Tz 66/2019

Konané dne :
09/11/2019
Čas :
09:00 AM
Jednací síň :
č. dv. 128/I. poschodí budovy Nejvyššího soudu
Předseda senátu :
JUDr. Petr Šabata
Soudce zpravodaj :
JUDr. Michael Vrtek Ph.D.
Obviněný :
F. Š.
§ :
Text :
Předmětem jednání je projednání stížnosti pro porušení zákona podané ministryní spravedlnosti ve prospěch obviněného proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, v němž jím zůstal nedotčen výrok z rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích, jímž byla obviněnému uložena povinnost ve zkušební době podmíněného odsouzení podle svých sil nahradit škodu způsobenou České republice, Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj.

Ministryně spravedlnosti navrhuje, aby Nejvyšší soud vyslovil, že v rozsahu, v němž pravomocným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem zůstal nedotčen výrok z rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích, jímž byla obviněnému uložena povinnost ve zkušební době podmíněného odsouzení podle svých sil nahradit způsobenou škodu, byl v neprospěch obviněného porušen zákon v ustanovení § 254 odst. 1 tr. ř. a § 256 tr. ř.; v řízení, jež vydání usnesení předcházelo, jmenovitě rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích byl zákon porušen rovněž v ustanovení § 82 odst. 2 tr. zákoníku.