JUDr. Iva Brožová - předsedkyně Nejvyššího soudu

Promovala na Právnické fakultě University J. E. Purkyně v Brně, nyní Masarykovy university, v roce 1974 s červeným diplomem. Ve stejném roce nastoupila jako čekatelka ke Krajskému soudu v Brně a stala se externím učitelem brněnské právnické fakulty, kde působila do roku 1978. V roce 1975 se stala soudkyní Městského soudu v Brně a složila doktorskou rigorozní zkoušku. V roce 1990 opět začala působit jako rehabilitovaný externí učitel na brněnské právnické fakultě. Téhož roku se stala soudkyní Krajského soudu v Brně. Jako externí učitel i soudce se věnovala občanskému právu. V roce 1992 ukončila činnost externího učitele a stala se poradcem soudce Ústavního soudu ČSFR. Během svého působení na Ústavním soudě ČSFR se začala intenzivně věnovat problematice ústavní a základních lidských práv. V roce 1993 byla jmenována soudkyní Ústavního soudu ČR. Roku 1998 studovala jeden term na Universitě v Essexu - katedra lidských práv. V roce 1999 se stala soudkyní Nejvyššího soudu a v roce 2000 začala vykonávat funkci předsedkyně Občanskoprávního kolegia. V roce 2002 byla jmenována předsedkyní Nejvyššího soudu. Příležitostně publikuje.