Dotaz FO na dovolací řízení od OS Prostějov

Autor: Ing. Petr Knötig | 11/19/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 11. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 58/2014, sděluji:

dovolání, jehož účastníkem je dle Vašeho vyjádření D. D. a sp. zn. odvolacího soudu je 8 To 198/2014, zatím nebylo k Nejvyššímu soudu doručeno. K tomu je však potřeba uvést, že dovolání, které se podává cestou soudu prvního stupně, není postoupeno Nejvyššímu soudu ihned po jeho podání, ale soud prvního stupně má další úkoly spojené s přípravou spisového materiálu, který posléze postoupí zkompletovaný k Nejvyššímu soudu. Tento proces u soudu prvního stupně trvá několik týdnů a v některých případech může trvat například i dva či tři měsíce. Jak z Vaší žádosti o informace vyplývá, dovolání bylo podáno Okresnímu soudu v Prostějově 26. 9. 2014, je tedy pravděpodobné, že okresní soud ještě nestihl učinit všechny potřebné kroky, které je povinen konat před postoupením dovolání k Nejvyššímu soudu.


V tuto chvíli je zřejmě tedy spis ještě stále u okresního soudu, který Vám může sdělit, kdy jej postoupí k Nejvyššímu soudu do Brna.