Dotaz FO na příspěvek na stravování

Autor: Ing. Petr Knötig | 11/19/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 18. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 63/2014, sděluji:

Nejvyšší soud nezajišťuje závodní stravování, ale zajišťuje pro pracovníky soudu stravenky v hodnotě 80,- Kč.


Čerpání nákladů na stravování je rozděleno takto: z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 15,- Kč, z věcných výdajů (příspěvek ze strany zaměstnavatele) 44,- Kč a zaměstnanec hradí 21,- Kč.

Doplněno o Zin 63/2014-II
Na základě Vaší doplňující žádosti o informace ze dne 19. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 63/2014-II, sděluji:
výše příspěvku na stravování – hodnota stravenky je u Nejvyššího soudu určena jednak Kolektivní smlouvou, Zákoníkem práce a zákonem o daních z příjmů. Není tedy určena žádnou směrnicí.
Podle platného zákona není výše nominální hodnoty stravenky nijak omezena, záleží na rozhodnutí Nejvyššího soudu a ani není stanoveno, za jakou částku z nominální hodnoty stravenky bude tato stravenka prodávána zaměstnancům. Může dojít i k situaci, že stravenka může být zaměstnancům poskytována bezplatně. Poskytování stravenek se podle platných předpisů považuje za zajištění stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů. Podle stanoviska Ministerstva financí se za cenu jednoho jídla považuje jmenovitá hodnota poskytované stravenky. Z toho důvodu je nutno i v případě poskytování stravenek vycházet ze dvou limitů pro daňovou uznatelnost příspěvku na stravování obsažených v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, tj. z 55 % nominální hodnoty stravenky max. do výše 70 % z horní hranice stravného.
Částka 21,- Kč, kterou platí všichni zaměstnanci, se strhává každému z platu a stravenky jsou vydávány ve výplatní den.
Tedy shrnuto: Nejvyšší poskytuje zaměstnancům stravenky, a to v souladu výše uvedenými předpisy. Sám tuto záležitost má upravenou pouze v kolektivní smlouvě, kde je uvedeno, že soudcům a zaměstnancům soud umožní stravování poskytnutím stravenek s příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb. Tedy poskytuje příspěvek ze svého rozpočtu ve výši 55% =  44,- Kč, příspěvek z FKSP = 15,- Kč a zaměstnanec platí 21,- Kč. Dohromady tedy hodnota stravenky je 80,- Kč.