Dotaz FO na rozhodnutí trestního senátu

Autor: Ing. Petr Knötig | 11/07/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 6. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 55/2014, sděluji:

ve věci bylo rozhodnuto 29. 10. 2014 a senát zatím nevyhotovil odůvodnění rozhodnutí. Na jeho vyhotovení má senát základní lhůtu měsíc, po té bude rozhodnutí odesláno soudu prvního stupně a účastníkům řízení. Posléze bude celé rozhodnutí zveřejněno na webových stránkách Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 1163/2013. Zde jsou pro veřejnost zpřístupněna všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu.


Výrok je veřejně přístupný prostřednictvím systému InfoSoud, na který je možné se podívat i cestou webových stránek Nejvyššího soudu.