Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 12/2016

Pod sp. zn. Zin 12/2016 eviduje Nejvyšší soud žádost o zaslání kopie rozhodnutí ze dne 29. června 2015 ve věci 23 Cdo 7/2013. Nejvyšší soud této žádosti vyhověl a ve lhůtě, stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadateli - advokátovi - zaslal anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí.
Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.