Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 7/2016

Nejvyšší soud obdržel 15. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace, podanou advokátem paní PhDr. A. U., roč. 1960. Na žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 7/2016, odpověděl následovně:
Nejvyššímu soudu nebyla v minulosti nikým dána na vědomí informace o podání návrhu (případně o řízení) na úpravu svéprávnosti a o opatrovnictví PhDr. A. U., roč. 1960. Vyplývá to z databáze ISNS, tedy Informačního systému Nejvyššího soudu, aktuálně k datu 20. ledna 2016, 8.30 hod.
Vzhledem k tomu, že další otázky z předmětné žádosti ze dne 15. ledna 2016 jsou jednoznačně podmíněny kladnou odpovědí povinného subjektu na otázku první, přičemž rozvíjejí případnou kladnou odpověď na první dotaz o další podrobnosti, jsou v tomto případě, když Nejvyšší soud odpověděl na první /základní/ otázku negativně, již bezpředmětné. Není tedy třeba odpovídat, z které adresy, kým, jakou formou, apod. byla informace zaslána, pokud žádná taková informace zaslána nebyla.

Poučení: Pokud s obsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.