Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 105/2015

V žádosti, kterou adresoval Nejvyššímu soudu redaktor celostátního deníku, šlo pisateli o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci mediálně známého případu bývalého ředitele státního podniku Čepro. Nejvyšší soud na žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 105/2015, odpověděl následovně:
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v předmětné věci je součástí spisu sp. zn. 5 Tdo 1449/2014. Anonymizovaná verze rozhodnutí je volně dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, po doplnění příslušné spisové značky do tabulky „Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.“
V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tedy Nejvyšší soud odkázal na již zveřejněnou informaci.
Řízení, na které se redaktor dotazoval, se týká rovněž spis sp. zn. 5 Tdo 1450/2014. I v tomto případě v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odkázal Nejvyšší soud na již zveřejněnou informaci na svých webových stránkách www.nsoud.cz .

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.