Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2016

Pod sp. zn. Zin 2/2016 vede Nejvyšší soud žádost o zaslání rozhodnutí ve věcech sp. zn. 22 Cdo 3286/2010 a 22 Cdo 3286/2012.
V příloze odpovědi elektronickou poštou Nejvyšší soud zaslal žadateli v zákonné lhůtě anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí 22 Cdo 3286/2010, respektive 21 Cdo 3286/2010. Tento nesoulad v označení spisu žadateli Nejvyšší soud rovněž vysvětlil: Pravděpodobně došlo u zdroje, odkud žadatel čerpal původní označení 22 Cdo 3286/2010, k překlepu, neboť spisová značka 22 Cdo 3286/2010 u Nejvyššího soudu neexistuje. První číslo označení spisu, v tomto případě tedy číslo 21 nebo 22, značí vždy příslušný senát – přitom věc Cdo 3286/2010 rozhodoval senát číslo 21 a ne 22.
Ve věci 22 Cdo 3286/2012 Nejvyšší soud nevydal žádné rozhodnutí o dovolání. V přiloženém materiálu, který byl kopií z příslušného spisu, se mohl žadatel o poskytnutí informace dovědět, proč v tomto případě Nejvyšší soud vůbec nejednal .

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.