Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 1/2016

Dne 4. ledna 2016 obdržel Nejvyšší soud žádost o zaslání rozhodnutí ve věci sp. zn. 2 Tzn 72/97. Tuto žádost eviduje Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 1/2016 a vyhověl jí. V příloze odpovědi elektronickou poštou zaslal Nejvyšší soud pisateli anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí ze dne 18. září 1997.
Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.