Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 8/2016

Nejvyšší soud obdržel 18. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 8/2016. Pisatel v ní požadoval zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 30 Cdo 5429/2014.
Nejvyšší soud předmětné rozhodnutí žadateli v anonymizované verzi zaslal v řádné lhůtě vymezené zákonem č. 106/1999 Sb.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.