Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 9/2016

Nejvyšší soud obdržel 21. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 , kterou vede pod sp. zn. Zin 9/2016.
V odpovědi pisatelce povinný subjekt sdělil, že o zapsání údajů o odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů ČR rozhodl v případě jejího rodinného příslušníka, pana E. G., roč. 1966, Nejvyšší soud dne 30. ledna 2004 usnesením pod sp. zn. 11 Tcu 9/2004.
Dané rozhodnutí je v anonymizované podobě volně dostupné na stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, v tabulce Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu. Objeví se po vepsání příslušné spisové značky do tabulky.

Poučení: Pokud s obsahem anebo formou poskytnuté informace žadatelka nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.