Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 3/2016

K žádosti o poskytnutí informace, evidované pod sp. zn. Zin 3/2016, zaslal Nejvyšší soud pisateli následující odpovědi:
1. Požadované rozhodnutí v prvním bodě žádosti má sp. zn. 4 Tdo 436/2012 a je v anonymizované verzi volně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz . V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., tedy Nejvyšší soud odkázal na již zveřejněnou informaci.

2. Zaslání rozhodnutí sp. zn. 2 Tzn 72/97 bylo již součástí nedávného podání téhož žadatele o poskytnutí informace ze dne 4. ledna 2016, evidovaného pod sp. zn. Zin 1/2016. Nejvyšší soud toto rozhodnutí tak žadateli zaslal již před několika dny, konkrétně dne 7. ledna 2016, což žadateli znovu připomenul.

3. Pisatelem zaslaný text – úryvek, který hovoří o údajné existenci dvou judikátů ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, specifikovaných jako „judikáty o neposkytnutí pomoci lékařem“, bohužel nevede k nalezení konkrétních případů /rozhodnutí/ z let 2005 až 2010, o které měl žadatel zájem. K vyhledání textu z dodaného úryvku přitom Nejvyšší soud využil jednak fulltextové vyhledavače ve elektronické databázi anonymizovaných rozhodnutí, dále pak postupoval cestou hledání přes „Souhrnný rejstřík Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ve věcech trestních 1962 – 2010“, autorů A. Draštíka a K. Hasche, vydáno nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2011. K dané problematice nalezl Nejvyšší soud hned několik rozhodnutí, avšak žádné z nich nebylo publikováno ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. Spisové značky předmětných rozhodnutí jsou: 8 Tdo 1360/2008, 5 Tdo 565/2003, 8 Tdo 1421/2008, 11 Tdo 879/2007 a 8 Tdo 193/2010. I v tomto případě v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odkázal Nejvyšší soud na již zveřejněnou informaci, konkrétně databázi rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na webu www.nsoud.cz, kde se potřebné dokumenty ke spisovým značkám nacházejí.

4. Výše zmiňovanou Sbírku soudních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího soudu pisatel žádal přímo zaslat. Nejvyšší soud to však odmítl a přidal vysvětlení: Jde o mimořádně rozsáhlou publikaci, která vychází každoročně v počtu 10 svazků + rejstřík. Vychází přitom už od roku 1962. Neexistuje ani „speciální verze“, která by se týkala pouze rozhodnutí ve zdravotnické oblasti. Sbírka by však měla být k dispozici v každé právnické knihovně /soudy, právnické fakulty, apod./, u vydavatele Wolters Kluwer ČR, a. s. anebo prostřednictvím nakladatelství ekonomické a právní literatury Sagit http://www.sagit.cz/info/sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-nejvyssi-soud-cr.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.