Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 4/2016

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace ze dne 8. ledna 2016, evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2016, uvedl Nejvyšší soud následující:
1. U Nejvyššího soudu nepůsobí žádný soudce/kyně na částečný pracovní úvazek
2. Žádný ze současných soudců/kyň Nejvyššího soudu nevykonává svoji práci na uzavřenou dohodu o pracovní činnosti
3. Nejvyšší kontrolní úřad v minulosti nikdy neprováděl kontrolu hospodaření Nejvyššího soudu v Brně. Hospodaření Nejvyššího soudu je pravidelně kontrolováno ministerstvem spravedlnosti. Poslední podrobná finanční kontrola ze strany ministerstva spravedlnosti se uskutečnila v závěru loňského roku.

Poučení: Pokud s obsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.