Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud obdržel dne 26. 1. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2017. V žádosti se domáháte poskytnutí jména a kontaktních údajů advokátky, která zastupovala žalobkyni v řízení sp. zn. 21 Cdo 1945/2002.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud neanonymizuje v tuto chvíli údaje o právních zástupcích účastníků řízení, mohu Vám sdělit, že jde o JUDr. Olgu Uhrovou. Na základě evidenčního čísla naleznete kompletní kontaktní údaje v seznamu advokátů na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona