Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 140/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 140/2017 ve které požadujete v bodě 2 sdělení „...zdali, a pokud ano pak pod jakým označením (např. R 27/1995) bylo vybráno za judikát rozhodnutí NS ČR 3 Tz 4/99? (tedy – publikováno ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).“.

Povinný subjekt Vám ve shodě s odpovědí na Vaši totožnou žádost, která byla evidována také v rámci řízení sp. zn. Zin 138/2017, sděluje, že rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tz 4/99 nebylo nikdy vybráno k publikaci (nebylo publikováno) ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.


Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bod 1. žádosti sp. zn. Zin 140/2017 vyhodnotil jako úvodní sdělení žadatele, které neobsahuje požadavek na poskytnutí konkrétní informace, tudíž se k němu žádná informace neposkytuje a nebylo ani třeba k tomuto bodu vydat rozhodnutí podle § 15 Informačního zákona.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona