Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 144/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 144/2017, ve které požadujete poskytnutí „celého rozhodnutí Vašeho soudu ze dne 2. 2. 1999, sp. zn. 32 Cdo 1237/98. Anonymizované rozhodnutí ve formátu .doc (word) zašlete prosím na moji elektronickou adresu“.

Povinný subjekt Vám požadovanou informaci, anonymizovanou kopii rozhodnutí sp. zn. 32 Cdo 1237/98,
zasílá prostřednictvím přílohy tohoto e:mailu, kterou označil jako „32Cdo1237 98.doc“.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická) 32Cdo1237 98.doc