Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 147/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 12. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 147/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout anonymizovanou kopii rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2016 sp. zn. 5 Tdo 866/2016.

Povinný subjekt Vám tímto požadovanou informaci poskytuje formou tištěné přílohy.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (tištěná): Rozhodnutí sp. zn. 5 Tdo 866/2016

Rozhodnuti - 5 Tdo 866/2016