Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 26/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 6. 3. 2017 Vaši žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 26/2017. Prostřednictvím této žádosti se domáháte následujících informací:

„1. Kolik dovolání zapsaných do rejstříku Cdo bylo odmítnuto v letech 2016,2015,2014,2013,2012,2011 a 2010?
2. Kolik dovolání zapsaných do rejstříku Cdo bylo zamítnuto v letech 2016,2015,2014,2013,2012,2011 a 2010?“

Povinný subjekt Vám požadované informaci poskytuje ve formě přílohy „Zamítnuto Odmítnuto.xlsx.“

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): Zamítnuto Odmítnuto.xlsx