Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 30/2016

Vážená paní,
Nejvyšší soud (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 1. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 30/2016. Povinnému subjektu jste adresovala konkrétně otázku (cituji): „...zda-li NS vydal stanovisko k ust. § 55 odst. 1 o.z. /povinnost zhlédnout posuzovaného při řízení o omezení svéprávnosti/, či kdy se zveřejnění stanoviska chystá…“.

V odpovědi na Vaši otázku nyní po konzultaci s představiteli občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu uvádím, že k předmětné věci Nejvyšší soud žádné stanovisko doposud nevydal. O dané problematice se diskutuje v odborných kruzích, rovněž i mezi soudci Nejvyššího soudu. Ovšem, zda k předmětné problematice nakonec Nejvyšší soud vydá stanovisko, není v tuto chvíli jasné. Zcela jistě to nebude v příštích týdnech anebo nejbližších měsících.

Poučení: Proti způsobu a formě vyřízení Vaši žádosti o poskytnutí informace můžete podat stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.