Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 32/2016

Vážená paní doktorko,
Nejvyšší soud obdržel dne 3. března 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou eviduje pod sp. zn. Zin 32/2016. Předmětem Vaší žádosti bylo poskytnutí statistických údajů o činnosti senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu číslo 30 v roce 2015.

Nejvyšší soud Vaši žádosti vyhověl. Níže Vám zasílám přehled vydaných rozhodnutí daného senátu v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015:

Senát č. 30 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v roce 2015:

575x  dovolání odmítl


106x  dovolání odmítl JINAK /bez projednávání věci, dovolání nemělo všechny náležitosti/
135x  dovolání zastavil
6x  dovolání částečně odmítl a částečně zastavil
35x  dovolání zamítl
2x  dovolání částečně odmítl a částečně zamítl
3x  dovolání částečně odmítl a částečně rozhodnutí odvolacího soudu zrušil
17x  rozhodnutí odvolacího soudu změnil
118x rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a vrátil k dalšímu projednávání

Dovolím si k výše uvedené statistice odkázat na nápovědu na webových stránkách Nejvyššího soudu, kde je stručně vysvětleno, co který typ rozhodnutí senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu konkrétně znamená:

Řízení o dovolání podle občanského soudního řádu

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.