Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 37/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 37/2019, prostřednictvím které žádáte sdělení „pod jakými spisovými značkami jste evidovali a rozhodovali o podáních asociace Cannabis is The Cure, z.s. ze dne 21. 7. 2016 a 21. 8. 2018 v příloze a pod jakou spisovou značkou evidujete podání ze dne 25. 2. 2019 obecného zmocněnce asociace Cannabis is The Cure,z.s.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že podání ze dne 21. 7. 2016 bylo zařazeno do spisu sp. zn. 0 Ntn 170/2016 a bylo na něj reagováno sdělením ze dne 28. 7. 2016, které bylo adresováno D. D. Podání ze dne 21. 8. 2018 bylo zařazeno do spisu sp. zn. 0 Sm 271/2018 a bylo na něj reagováno sdělení ze dne 12. 9. 2018 a bylo opět adresováno D. D. Podání ze dne 25. 2. 2019 bylo zařazeno do spisu 0 Sm 60/2019.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona