Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 67/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 67/2017, ve které žádáte „… sdělení, kteří soudci Nejvyššího soudu od něho v posledních 10 (deseti) letech z jakéhokoli důvodu odešli. Bude-li možno ke každému takovémuto konkrétnímu jménu uvést, zda rozhodovali v civilních či trestních, případně obojích, záležitostech, budu raději.“

Povinný subjekt Vám jako odpověď zasílá elektronickou přílohu, konkrétně tabulku (soubor TabulkaZin67 2017.doc), která obsahuje veškeré Vámi požadované informace.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): TabulkaZin67 2017.doc