JUDr. Robert Waltr, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, hledá kandidáta/kandidátku na pozici asistenta/asistentky.

Požadavky:
- magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo;
- bezúhonnost;
- nadprůměrné schopnosti právní argumentace;

- vynikající znalost českého jazyka;


- uživatelská znalost práce na PC včetně práce s právními informačními systémy;
- schopnost a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu.

Náplň práce:
Hlavní náplní práce asistenta soudce je zpracování podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce, zejména psaní konceptů rozhodnutí senátu, jehož specializovanou agendou jsou spory o náhradu škody a nemajetkové újmy s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb., jakož i spory ve věcech ochrany osobnostních práv.

Druh pracovního poměru:
Pracovní poměr na plný úvazek, sjednaný jako zástup za rodičovskou dovolenou, založený jmenováním, který se řídí § 16 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů.

Platové podmínky:
Platové ohodnocení se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu:
Předpokládaný termín nástupu je
září 2019.

Zájemci zasílejte
strukturovaný životopis, motivační dopis a ukázku vlastního samostatně zpracovaného právního textu (článek, podání soudu, koncept rozhodnutí, úryvek diplomové práce) do 20. 6. 2019 na adresu: jitka.petlachova@nsoud.cz

Vaše osobní údaje uvedené v motivačním dopise a životopise zpracováváme v nezbytném rozsahu pro účely výběrového řízení. Jejich zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy na Vaši žádost. Pokud nebudete ve výběrovém řízení vybráni nebo nepřijmete nabízenou pracovní pozici, budou Vámi poskytnuté dokumenty vymazány a skartovány. Další informace o správci osobních údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů a Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES naleznete na webových stránkách Nejvyššího soudu.


Inzerát NS - asistent/asistentka předsedy senátu OOK JUDr. Roberta Waltra