Bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová vstoupila do Právnické síně slávy

JUDr. Iva Brožová, od března 2002 do ledna 2015 předsedkyně Nejvyššího soudu, se v pátek 3. února 2017 v Praze stala hlavní osobností galavečera u příležitosti vyhlašování ankety Právník roku. Do Právnické síně slávy, v prestižní soutěži, kterou každoročně pořádá Česká advokátní komora spolu s vydavatelstvím EPRAVO.CZ, byla uvedena za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu a zásadové postoje při obhajobě soudcovské nezávislosti, související i s jejím odvoláním z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu prezidentem Václavem Klausem, které následně zrušil až Ústavní soud.
Podle dlouholeté předsedkyně Nejvyššího soudu je její ocenění potvrzením, že nezávislost soudů je obecně přijímanou hodnotou. Následně JUDr. Iva Brožová poznamenala, že v justici jsou i dnes lidé, které může pokládat za své následovníky a její ocenění je také informací pro všechny, že náročné postoje se vyplácí.

JUDr. Iva Brožová zasvětila soudcovské práci celou svoji profesní kariéru. Po vystudování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně nejprve od roku 1975 působila jako soudkyně brněnského městského soudu, od roku 1990 u Krajského soudu v Brně. V červnu roku 1993 byla jmenována soudkyní Ústavního soudu. Jako řadová soudkyně nastoupila k Nejvyššímu soudu ČR 9. prosince 1999 a už od 1. ledna 2000 stála v čele tehdejšího občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu. Předsedkyní Nejvyššího soudu ji prezident republiky jmenoval 20. března 2002.

V soutěži Právník roku obdrželi soudci Nejvyššího soudu mnohá významná ocenění už i v minulých letech. V roce 2013 byla do Právnické síně slávy uvedena doc. JUDr. Ivana Štenglová, jedna z nejvýznamnějších představitelek obchodního práva, předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Loni byl místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala vyhlášen Právníkem roku v kategorii Občanské právo, přičemž rok před ním ve stejné kategorii zvítězil předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek. Soutěž se pořádá od roku 2005 a mezi oceněnými titulem Právník roku byl v kategorii Trestní právo v roce 2008 i současný předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Za rok 2012 se v oboru Insolvenční právo těšil z titulu Právník roku soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Krčmář.


Mgr. Petr Tomíček
mluvčí Nejvyššího soudu

6. 2. 2017