Doc. JUDr. Ivana Štenglová odešla do důchodu

Autor: Ing. Petr Knötig | 01/09/2013

Soudci Nejvyššího soudu se ve středu 9. ledna 2013 na svém shromáždění rozloučili s Doc. JUDr. Ivanou Štenglovou, která svůj soudcovský mandát ukončila k 31. prosinci 2012 a odešla do důchodu, protože v loňském roce oslavila životní jubileum 70 let. Odchodem do důchodu však nesložila ruce do klína. Od 1. ledna 2013 se stala jednak poradkyní týmu místopředsedy Nejvyššího soudu, ale také své odborné znalosti dál předává studentům práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doc. JUDr. Štenglová byla soudkyní Nejvyššího soudu v Brně od roku 1996, kde byla předsedkyní senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Všichni soudci i zaměstnanci Nejvyššího soudu přejí Doc. JUDr. Štenglové hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.