Důkazy při zkoušce spolehlivosti byly nedostatečné

Autor: Ing. Petr Knötig | 09/25/2013

Senát Nejvyššího soudu 25. 9. 2013 ve veřejném zasedání na základě stížnosti pro porušení zákona podané bývalým ministrem spravedlnosti vyslovil porušení zákona v neprospěch policisty prap. Petra Svatoně a zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni z 12. 10. 2011, kterým byl policista pravomocně odsouzen k zákazu výkonu povolání příslušníka Policie ČR na dobu 5 let pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby. Nejvyšší soud věc vrátil státnímu zástupci k dalšímu došetření, protože dosud opatřené důkazy nejsou takového charakteru, aby bylo možné vyslovit jednoznačné spáchání výše uvedeného přečinu.

Podle dosud zjištěných důkazů došlo k tomu, že 12. 12. 2010 odpoledne v Poběžovicích na Obvodním oddělení Policie ČR v rámci své pracovní činnosti, při výkonu dozorčí služby, převzal od oznamovatele, jímž byl pracovník Inspekce Policie ČR, vystupující pod krycími doklady, v rámci prováděné zkoušky spolehlivosti pod názvem „Sváťa“ oznámený nález igelitové tašky, která obsahovala peněženku s hotovostí 305,- Kč a další osobní věci. Prap. Svatoň neučinil o nálezu žádný záznam a neučinil žádná opatření stanovená mu Metodickou příručkou ředitele služby pořádkové policie Policejního prezídia ČR č. 3/2008 ze dne 22. 12. 2008 a igelitovou tašku si dle žalobce ponechal.


Podle závěru Nejvyššího soudu nebyly opatřeny takové důkazy, které by jednoznačně svědčily o spáchání přečinu. Proto byla věc vrácena až do rukou státního zástupce, který bude muset provést další důkazy a následně rozhodnout o dalším postupu. Otázkou tohoto řízení také bude vyřešit, zda takto prováděné zkoušky spolehlivosti, které jsou prakticky vyprovokovaným jednáním, mohou odhalit spolehlivost či nespolehlivost policisty.