Historické fotografie sídla Nejvyššího soudu

Archiv města Brna poskytl Nejvyššímu soudu historické fotografie jeho sídla na adrese Burešova 20. Fotografií unikátní budovy, vystavěné za první republiky podle projektu architekta Emila Králíka, se dochovalo poměrně málo. Vzhledem k tomu, jaké instituce v ní historicky působily, je to poněkud překvapivé. Zveřejněné snímky zachycují budovu v roce 1996, kdy už v ní sídlil Nejvyšší soud, ale i v době jejího fungování jako Všeobecného pensijního ústavu a následně též Krajského výboru KSČ.
Historie budovy
Sídlo Nejvyššího soudu v minulosti sloužilo jako budova Všeobecného pensijního ústavu na Burešově ulici. Ten byl postaven v letech 1931 – 1932 na místě bývalé Brandtovy továrny podle projektu Emila Králíka z roku 1930, profesora České vysoké školy technické v Brně. Po válce se v budově vystřídalo několik institucí. Od 60. let zde měl své sídlo sekretariát Krajského výboru KSČ, pro jehož potřeby byla provedena v roce 1986 podle projektu M. Steinhausera necitlivá nadstavba mansardového patra, podstatně měnící vzhled stavby. Tehdy bylo do nádvoří také vestavěno křídlo se stupňovitě uspořádaným sálem. Začátkem 90. let se tu na krátký čas usídlil Rektorát a Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity a konečně 10. září 1993 byla budova, evidovaná ve státním seznamu nemovitých kulturních památek, slavnostně předána do užívání Nejvyššímu soudu, který se do Brna v roce 1993 vrátil.

Bc. Monika Němcová
21. 7. 2016

Upozornění: Následující fotografie jsou poskytnuty z Archivu města Brna a jejich kopírování pro soukromé i komerční účely je zakázáno, a to i v případě uvedení zdroje.

Budova Všeobecného pensijního ústavuBudova Krajského výboru KSČ před přestavbou v roce 1986


Budova Nejvyššího soudu v roce 1996