Informace ke stížnosti pro porušení zákona podané ve prospěch Romana S.

Autor: Ing. Petr Knötig | 05/17/2012

Vzhledem k častým dotazům zástupců sdělovacích prostředků, veřejnosti i některých aktivistů ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch Romana S., považuje Nejvyšší soud za vhodné sdělit toto vyjádření.

Stížnost pro porušení zákona ve prospěch Romana S., který byl odsouzen Okresním soudem v Olomouci pro poškození cizí věci a nyní je ve výkonu trestu odnětí svobody, byla datovou schránkou doručena Nejvyššímu soudu ve čtvrtek 10. 5. 2012 odpoledne. Spisový materiál byl doručen v pondělí 14. 5. 2012 a byl v přidělen příslušnému senátu trestního kolegia. Po prostudování spisového materiálu se ukázalo, že ministr spravedlnosti nepodal návrh na přerušení trestu, ale ve stížnosti pouze uvedl, že dává Nejvyššímu soudu na zvážení, zda nejsou splněny podmínky pro přerušení výkonu trestu do doby, než senát Nejvyššího soudu ve věci rozhodne. Žádné další informace k této věci nebude Nejvyšší soud sdělovat až do doby, než bude přijato rozhodnutí.