JUDr. Roman Fiala předsedou Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního

Autor: Ing. Petr Knötig | 03/04/2014

Ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc., jmenovala místopředsedu Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialu předsedou Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního. Cílem práce této komise bude připravit rekodifikaci civilního práva procesního a tím nahradit zejména stávající zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ministryně spravedlnosti jmenovala JUDr. Fialu předsedou rekodifikační komise především pro jeho vysokou erudovanost, rozsáhlé odborné znalosti a praktické zkušenosti.

JUDr. Roman Fiala je soudcem Nejvyššího soudu od roku 2002. Místopředsedou Nejvyššího soudu byl prezidentem ČR jmenován od 1. ledna 2011.


Od roku 1987 pracoval na Městském soudu v Brně a v roce 1989 se stal jeho soudcem. V roce 1993 nastoupil jako soudce na Krajský soud v Brně a v letech 2001 – 2002 byl jeho místopředsedou. Od roku 2002 do současnosti je soudcem Nejvyššího soudu v Brně. V roce 2003 byl jmenován předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. V roce 2003 byl v rámci Nejvyššího soudu jmenován soudcem zvláštního senátu pro řízení v kompetenčních sporech. Přednáší pro soudce a notáře. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně, katedře občanského práva. Je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva a členem redakční rady časopisu Ad Notam.