JUDr. Fiala předsedou Komise pro rekodifikaci civilního procesu

Autor: Ing. Petr Knötig | 04/19/2013

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek 11. 4. 2013 zřídil Komisi pro rekodifikaci civilního procesu. Jejím předsedou jmenoval s účinností od 15. dubna 2013 JUDr. Romana Fialu, místopředsedu Nejvyššího soudu.

Úkolem komise je zpracovat analýzu dosavadní úpravy občanského soudního řádu, tedy civilního procesu sporného, nesporného i exekučního, a to včetně nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Zabývat se bude i podobou věcného záměru a paragrafového znění nového občanského soudního řádu, včetně nezbytných novelizací souvisejících předpisů.


Předseda komise nyní osloví nejvýznamnější odborníky na civilní proces z oblasti právní teorie i praxe, včetně legislativy a do měsíce navrhne ministru spravedlnosti jejich jmenování do pracovního týmu komise. Následně z řad dalších oslovených odborníků sestaví předseda komise do tří měsíců širší, připomínkový tým.
"Rekodifikace občanského soudního řádu je nutná už proto, že poslední kompletní zákon, který upravuje soudní řízení, je stále platná norma z roku 1963," dodal ministr spravedlnosti Pavel Blažek
Zdroj: Tiskový odbor Msp