JUDr. František Balák ukončil po 40 letech soudcovskou kariéru

Autor: Ing. Petr Knötig | 04/12/2012

Po dlouhých 40 letech náročné práce soudce skončil 31. 3. 2012 ve svém působení dlouholetý soudce Nejvyššího soudu v Brně JUDr. František Balák. Pracoval jako předseda tzv. vlastnického senátu 22 Cdo a za svou kariéru pomohl v profesním růstu mnoha mladým soudcům. Na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 11. 4. 2012 mu předseda tohoto kolegia JUDr. František Ištvánek poděkoval za jeho dosavadní soudcovskou činnost a popřál jmenovanému hodně štěstí v jeho další činnosti. Předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová pak vyzvedla profesní kvality JUDr. Baláka a jeho značný přínos v oblasti publikování judikatury.

JUDr. František Balák se narodil v roce 1949 a svou činnost v řadách justice zahájil v říjnu 1972, kdy se stal justičním čekatelem Krajského soudu v Českých Budějovicích. Od roku 1973 vykonával funkci soudce u Okresního soudu ve Strakonicích a od roku 1979 byl soudcem Krajského soudu v Českých Budějovicích, z toho od 1. 7. 1982 jako předseda senátu. Kromě agendy občanskoprávní odvolacího senátu vyřizoval i věci důchodové. Své znalosti si pak v roce 1983 prohloubil stáží u tehdejšího Nejvyššího soudu ČSR a 3. 9. 1990 nastoupil znovu na stáž v občanskoprávním kolegiu Nejvyššího soudu ČR. Zprvu byl zařazen do senátu vyřizujícího věci bytové a od 1. 1. 1991 pak do senátu specializovaného na vlastnické vztahy. Kromě podílu na rozhodovací činnosti soustavně pracoval na evidenci judikatury a dokumentaci právnické literatury, zabýval se otázkami postavení soudců, správního soudnictví atd. Svou odbornou erudici a perfektní znalost judikatury posléze zúročil v projektu publikace judikatury (Soubory civilních rozhodnutí) realizovaném nakladatelstvím C. H. Beck.


JUDr. Balák byl velmi činným členem občanskoprávního a obchodního kolegia a na konaných veřejných zasedáních svými často kritickými připomínkami a prezentovanými právní názory podepřenými znalostí relevantní judikatury se zasazoval o věcnou diskusi nad zásadními právními tématy. Byl vynikající soudce, uznávaný kolegy i soudci nižších stupňů. Jím vypracovaná rozhodnutí byla precizní, stručná, výstižná, přesvědčivá. O své právní názory se kolega dr. Balák dokázal podělit, naslouchal jiným, velmi rád věcně diskutoval.
Soudci i pracovníci Nejvyššího soudu mu přejí do dalších let mnoho štěstí, klidu, pevného zdraví a dalších životních úspěchů.