Jednání se členy ústavně právního výboru PSP

Autor: Ing. Petr Knötig | 03/06/2014

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se v budově Nejvyššího soudu v Brně uskutečnilo pracovní jednání vedení Nejvyššího soudu v čele s jeho předsedkyní JUDr. Ivou Brožovou se členy delegace ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR v čele s jeho předsedou JUDr. Jeronýmem Tejcem.

Jednání se týkalo především příprav občanského soudního řádu a trestního řádu, dále byla na programu jednání délka soudního řízení. Pozornost věnovali účastníci pracovní schůzky otázkám postupu orgánů činných v trestním řízení v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu a dále otázkám poslanecké imunity.


Poslanci se zajímali o možnosti Nejvyššího soudu řešit přílišnou roztříštěnost rozhodovací praxe v souvislosti s aplikací a interpretací NOZ soudy nižších stupňů. Byli informováni, že Nejvyšší soud svou sjednocující funkci může plnit až na základě rozdílných pravomocných rozhodnutí soudů nižších stupňů, nicméně že v zájmu zabránění přílišné roztříštěnosti v rozhodování občanskoprávní a obchodní kolegium zvažuje praxi seznamování se se závěry Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, které projdou diskusí na kolegiu a výhrady budou dány komisi k dispozici.
Samostatně byla zdůrazněna problematika rozštěpené praxe při odškodňování za ztížení společenského uplatnění a bolestného v oblasti pracovněprávních a občanskoprávních vztahů a okolnost, že to budou trestní soudci, kteří v rámci adhezního řízení budou jako první v pořadí rozhodovat o náhradách škody dle NOZ.