Vyjádření soustrasti předsedy Nejvyššího soudu místopředsedovi Senátu Parlamentu České republiky

Vážený pane místopředsedo,

přijměte výraz mého hlubokého zármutku nad náhlým odchodem pana Jaroslava Kubery, dlouholetého senátora a předsedy Senátu Parlamentu České republiky. Uprostřed činorodé práce nás nečekaně opustil významný představitel české vrcholné politiky.

Ztrátu Jaroslava Kubery, kterého jsem vždy považoval za pracovitého a čestného člověka s nezaměnitelným nadhledem, smyslem pro humor a zdravým úsudkem, pokládám za těžko nahraditelnou, a to jak pro lidský rozměr jeho osobnosti, tak i z hlediska významu jeho práce pro celou naši společnost.

Pan Jaroslav Kubera bude chybět rovněž jako významný činitel vrcholného politického života, dlouholetý a respektovaný představitel samosprávy, jehož přínos je oceňován nejen v Teplicích, kde působil jako starosta a primátor, ale napříč Českou republikou a politickým spektrem.

Spolupráci s panem Jaroslavem Kuberou jsem velmi oceňoval také v době, kdy byl předsedou Ústavně-právního výboru horní komory Parlamentu. Náš vztah pojil vzájemný a nepokrytý respekt k práci institucí představujících jak soudní, tak i zákonodárnou moc ve státě. Jeho přínos pro české zákonodárství bude odkazem budoucím generacím.

Rád vzpomínám na mnohá osobní setkání, kdy jsem oceňoval nenapodobitelnou přímočarost, s jakou Jaroslav Kubera formuloval důležité myšlenky a postoje, přičemž neopomenul přidat povídku, vtip či osobitý humor, a to ke zvýraznění nadhledu a důležitosti vyšších hodnot a principů.

Jménem svým i jménem Nejvyššího soudu vyslovuji hlubokou soustrast jak rodině zemřelého, tak i všem členům Senátu Parlamentu České republiky.


prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.,
předseda Nejvyššího soudu


23. 1. 2020