Konference na téma „Jednotlivec a stát“

Autor: Ing. Petr Knötig | 03/12/2013

Předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová společně s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou pořádají konferenci na téma „Jednotlivec a stát“. Konference se koná 10. dubna 2013 od 10.00 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 4. Potvrzení účasti přijímá Poslanecká sněmovna na telefonu 257 173 024, případně elektronicky na protokol@psp.cz.

Konference volně navazuje na dvě předchozí, a to z dubna 2011 na téma „Spravedlnost v právním státě“ a na druhou v dubnu 2012 na téma „Odpovědnost v demokratickém státě“.


Letošní konference má opět velmi bohatý celodenní program s řadou velmi významných přednášejících, mezi nimiž je Iva Brožová, Miroslava Němcová, Markéta Čermínová, Dominik Duka, Tomáš Sedláček, Václav Bělohradský, Jan Sokol, Jiří Přibáň, Josef Šíma, Tomáš Sobek.
Dopolední blok moderuje: Michal Bobek, odpolední část pak moderuje Jaroslav Spurný.

Pozvanka-program - konference 10. 4.