MUDr. D. Rath není vyňat z pravomocí orgánů činných v tr. řízení

Autor: Ing. Petr Knötig | 11/05/2013

Nejvyšší soud v Brně rozhodoval ve věci návrhu bývalého poslance MUDr. Davida Ratha na jeho vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Senát Nejvyššího soudu rozhodl, že obviněný MUDr. David Rath není vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Trestní řízení ve věci zločinu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea 1, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku tedy může i nadále pokračovat. (3 Tcu 82/2013)

Stručné odůvodnění:


Nejvyšší soud neshledal důvody, které by vedly k rozhodnutí o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Obviněný byl vydán k trestnímu řízení v souladu s platným zákonným ustanovením. Současně je třeba uvést, že trestná činnost, z níž je obviněný bývalý poslanec podezřelý, nesouvisí s výkonem mandátu poslance. Proto Nejvyšší soud rozhodl, že MUDr. David Rath není vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Nejvyšší soud svým rozhodnutí rovněž nepředjímá jakýkoli další postup orgánů činných v trestním řízení v dané věci a nemůže se (a ani se nesmí) vyjadřovat k dalším zjištěním učiněným ve věci.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Bližší podrobnosti k rozhodnutí zatím nelze sdělit, protože odůvodnění dosud nebylo doručeno účastníkům řízení.