Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala obdržel čestné uznání za významný a výjimečný přínos ke zvýšení právního vědomí v České republice

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala obdržel dnes u příležitosti 7. ročníku brněnské konference "Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě" čestné uznání za významný a výjimečný přínos ke zvýšení právního vědomí v České republice. Ocenění mu udělilo občanské sdružení Klub personalistů České republiky, o.p.s., jehož základním cílem je rozvoj lidských zdrojů. Klub personalistů je zakládajícím členem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je součástí Evropské asociace personálního řízení EAPM. Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala s Klubem personalistů dlouhodobě spolupracuje, pravidelně se účastní konferencí, které Klub personalistů pořádá. Brněnské konference se v roli řečníků účastní ve dnech 10. – 12. 9. 2019 také předsedové senátů občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. František Ištvánek, JUDr. Jiří Doležílek, poradce místopředsedy Nejvyššího soudu a bývalý předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Zdeněk Novotný, předseda trestního kolegia JUDr. František Púry, Ph.D., a předsedové senátů trestního kolegia JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., a JUDr. Antonín Draštík.

Mgr. Petr Tomíček


tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
10. 9. 2019