NS odmítl dovolání v případu loupeže 79 miliónů Kč

Autor: Ing. Petr Knötig | 12/17/2013

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání D. Ch. (1973) a E. C. (1977), kteří byli 7. 9. 2012 Krajským soudem v Českých Budějovicích odsouzeni pro zvlášť závažný zločin loupeže k trestu odnětí svobody v trvání jedenácti let a šesti měsíců a podle § 56 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku byli pro účely výkonu trestu zařazeni do věznice se zvýšenou ostrahou. Současně byl obviněným uložen podle § 70 odst. 1 písm. c) a d) tr. zákoníku trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, a to věcí podrobně specifikovaných ve výroku daného rozsudku a podle § 228 odst. 1 tr. řádu jim bylo uloženo, aby společně a nerozdílně zaplatili na náhradě škody:
1) společnosti G4S Cash Solutions (CZ), a. s., částku 995.192,50 Kč,
2) České pojišťovně, a. s., částku 324.521,- Kč,
3) Generali pojišťovně, a. s., částku 77.259.391,- Kč,
4) Vojenské zdravotní pojišťovně, pobočka České Budějovice, částku 3.921,- Kč.
V odvolacím řízení Vrchní soud v Praze 18. 12. 2012 odvolání zamítl jako nedůvodná.

Popis skutku:
Podle zjištění krajského soudu se zločinu dopustili tím, že v úmyslu získat peněžní hotovost, po předchozí vzájemné dohodě, přípravě a naplánování, dne 3. 10. 2007 v době od 00.01 hodin do 00.43 hodin, na silnici I./3 v blízkosti motorestu Švamberk, okres České Budějovice, nejprve dosáhli prostřednictvím dálkového zařízení aktivace do kabiny vozidla umístěného systému, který způsobil zakouření kabiny jedoucího vozidla VW LT společnosti G4S Cash Services, a. s., převážejícího peněžní prostředky z Českých Budějovic do Prahy, v důsledku čehož posádka vozidla byla nucena zastavit v prostoru autobusové zastávky v blízkosti motorestu Švamberk, poté obvinění maskovaní černými oděvy, s kuklami přes hlavu, ozbrojeni krátkými zbraněmi a vybaveni vysílačkami přistoupili k vozidlu, a to obviněný E. C. k pravým bočním dveřím, ze kterých vystupoval první člen posádky, kterého strhl z vozidla ven a pod pohrůžkou krátké zbraně jej odvedl na přilehlou louku, kde jej přinutil si lehnout na zem a zde mu spoutal ruce za záda. Druhý obviněný D. Ch. přistoupil k levým předním dveřím vozidla a s krátkou střelnou zbraní v ruce a po připevnění předmětu ve tvaru obdélníku s blikajícím červeným světlem na přední sklo přikázal řidiči vozidla druhého člena posádky vystoupit z vozidla, poté ho odvedl na přilehlou louku, kde mu přikázal lehnout si na zem a zde mu spoutal ruce za záda, po chvíli jej však znovu odvedl k vozidlu a pod pohrůžkou střelné zbraně jej přinutil převézt vozidlo z prostoru autobusové zastávky na vedlejší komunikaci ústící na silnici I./3, kde byl poškozený opět připoután, a to pouty ke stromu.
Oba obvinění přeložili z nákladového prostoru vozidla VW LT do připraveného bílého vozidla typu Pickup peníze a stravenky, do kabiny přechodového a nákladového prostoru vozidla nastříkali chloroform a nakonec do kabiny vozidla VW LT vhodili hadr namočený do hořlavé kapaliny, v nákladovém prostoru polili hořlavinou zbylé finanční prostředky a stravenky, vše zapálili a z místa činu odjeli a takovým jednáním způsobili odcizením finančních prostředků škodu společnosti G4S Cash Services, a. s., ve výši nejméně 79.067.663,40 Kč.

Po doručeném pravomocném usnesení vrchního soudu oba využili svého práva a podali dovolání k Nejvyššímu soudu, ve kterém uvedli (zkráceně), že rozhodnutí není v souladu s provedenými důkazy a výpověďmi svědků. E. C. také namítl, že chybí důkazy o jeho účasti na dané trestné činnosti a je přesvědčen, že jeho účast na loupeži nebyla prokázána procesně přijatelnými důkazy.
Nejvyšší soud po projednání dovolání zjistil, že napadené rozhodnutí ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, proto dovolání obou odmítl jako zjevně neopodstatněná.
Bližší informace k odůvodnění rozhodnutí zatím není možné sdělit, protože odůvodnění nebylo dosud doručeno účastníkům řízení.
Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.