Návštěva soudců Nejvyššího soudu v Itálii

Ve dnech 17. 5. a 19. 5. 2016 navštívili soudci Nejvyššího soudu a další odborníci Odvolací soud v Miláně a Nejvyšší kasační soud Itálie v Římě (Corte Suprema di Cassazione). Delegaci tvořili soudci trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry, Ph.D. (předseda kolegia), JUDr. Blanka Roušalová a JUDr. Antonín Draštík, poradce trestního kolegia Mgr. Bc. Karel Cibulka, soudci občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek a JUDr. Robert Waltr a přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. V rámci programu „Sociální prevence a prevence kriminality“ zajistila tuto návštěvu Justiční akademie v Kroměříži, jejíž dva představitelé (Mgr. Ludmila Havelová, náměstkyně ředitele, a Mgr. Vít Peštuka, odborný zaměstnanec) se jí rovněž zúčastnili.
Cílem akce byla výměna informací a zkušeností jednak k trestné činnosti související s insolvenčním řízením a k některým dalším typům hospodářské kriminality a jednak k problematice nemajetkové újmy na zdraví. Na obou zmíněných italských soudech byli účastníci návštěvy velmi přátelsky přijati, v Římě uvítal českou delegaci předseda Nejvyššího kasačního soudu Itálie Dr. Giovanni Canzio, který měl i úvodní vystoupení, a jednání vedl místopředseda tohoto soudu Dr. Giovanni Mammone, který zařídil též prohlídku velmi důstojné a reprezentativní budovy nejvyšší italské soudní instance (Palazzo di Giustizia na nábřeží řeky Tiber). Pracovní setkání se uskutečnila ve věcném duchu a byla na nich probrána řada otázek z obou uvedených témat. Obsažné referáty i debaty účastníků umožnily získat české delegaci cenné poznatky o italské právní úpravě a praxi a potěšující byl též živý zájem italské strany o českou judikaturu k trestné činnosti související s insolvenčním řízením a o Metodiku Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví (§ 2958 o. z.).