Nejvyšší soud je členem Evropského právního institutu

Autor: Mgr. Aleš Pavel | 08/27/2012

Nejvyšší soud České republiky získal status institucionálního pozorovatele v Institutu evropského práva (The European Law Institute – „ELI“). Institut je nezávislou neziskovou organizací se sídlem ve Vídni sdružující právníky z praxe, akademiky a odborné instituce zabývající se vývojem unijního práva. Svoji činnost zahájil 1. června 2011, kdy se inaugurační konference v Paříži zúčastnila předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová. Institut představuje platformu pro výměnu názorů a zkušeností, provádění výzkumu v oblasti evropského práva, jeho studia a analýzy. V současné době se Institut zabývá zejména návrhem Evropské komise pro fakultativní společnou evropskou právní úpravu prodeje, problematikou konkurence jurisdikcí v trestních věcech, vztahem mezi právní úpravou daně z příjmu a volným pohybem osob v Unii a ochranou osobních dat včetně vymáhání práv z duševního vlastnictví. Valné shromáždění Evropského právního institutu se za účasti Nejvyššího soudu uskuteční ve dnech 28. a 29. září 2012 v Bruselu.