Nejvyšší soud napravil porušení zákona ze strany Okresního soudu Plzeň – sever

Autor: Ing. Petr Knötig | 04/24/2012

Nejvyšší soud v Brně ve veřejném zasedání 24. dubna 2012 vyslovil porušení zákona v neprospěch Davida Vebra z Domažlicka a vyhověl tak stížnosti pro porušení zákona, kterou ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil podal ve prospěch jmenovaného. Porušení zákona spatřil Nejvyšší soud v postupu Okresního soudu Plzeň – sever, jenž aplikoval špatnou právní úpravu, kterou Vebrovi proměnil neodpracované hodiny obecně prospěšných prací ve výkon trestu ve dvojnásobné délce, než měl. Nejvyšší soud proto zrušil usnesení Okresního soudu Plzeň – sever ze dne 20. 6. 2011 č. j. 1T 106/2009-65 a okresnímu soudu nařídil věc znovu projednat a rozhodnout.

Stručný popis případu:


V posuzovaném případě byl David Vebr 11. 5. 2009 odsouzen za krádež trestním příkazem Okresního soudu Plzeň – sever k trestu 250 hodin obecně prospěšných prací. Protože se vzdal práva odporu, trestní příkaz nabyl právní moci.
Podle zjištění pak David Vebr vykonal celkem jen 72 hodin obecně prospěšných prací a proto mu Okresní soud Plzeň – sever svým usnesením ze dne 20. 6. 2011 č. j. 1T 106/2009-65 proměnil zbývajících 178 hodin ve výkon trestu 178 dnů ve věznici s dozorem.
Okresní soud při rozhodnutí použil ustanovení trestního zákoníku platného od 1. 1. 2010, ačkoliv pro pachatele bylo příznivější ustanovení trestního zákona platného do 31. 12. 2009, tedy v době spáchání krádeže. Příznivější úprava starého trestního zákona totiž ukládala za každé dvě neodpracované hodiny 1 den vězení. Nový trestní zákoník platný od 1. 1. 2010, který soud chybně použil, pak zpřísnil proměnu tak, že za každou neodpracovanou hodinu obecně prospěšných prací ukládal 1 den vězení.
Svým chybným rozhodnutím Okresní soud Plzeň – sever porušil zákon v neprospěch Davida Vebra, protože jej poslal do věznice na dvakrát delší dobu, než měl.
Nejvyšší soud, kromě vyslovení porušení zákona a vrácení okresnímu soudu k novému rozhodnutí, sám zmírnil chybu nižšího soudu tím, že svým usnesením z 5. 3. 2012 Davidu Vebrovi přerušil výkon trestu a propustil jej z věznice.