Nejvyšší soud navštívila předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky

„Odjíždíme z Brna plní inspirace pro naši práci a také pro další legislativní procesy. Zcela jistě budu o poznatcích, které jsme získali při našich společných jednáních, informovat také naše Ministerstvo spravedlnosti,“ těmito slovy uzavřela ve středu 30. března JUDr. Daniela Švecová, předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky, svoji návštěvu Nejvyššího soudu. Jak za hostitele připomenul předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. velice přínosné bylo setkání s vedením slovenského Nejvyššího soudu zcela jistě také pro českou stranu. „Především informace o antiteroristické legislativě, účinné na Slovensku už od minulého roku, jejíž realizace znamenala na Slovensku úpravu celkem 16ti důležitých právních norem, včetně Ústavy. Nová slovenská antiteroristická legislativa jde v některých procesních otázkách, zejména v oblasti prodloužení vazebních lhůt skutečně do hloubky. Je vidět, že jsou si oba státy a oba Nejvyšší soudy stále velice blízké. V něčem je kousek vepředu slovenská strana, jinde zase my. Je opravdu přínosné pravidelně se setkávat a vyměňovat si zkušenosti,“ zhodnotil společné setkání prof. Pavel Šámal.

Slovenskou stranu velmi zaujaly otázky kompetencí velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu. Tyto velké senáty budou ve slovenské legislativě zavedeny od 1. července letošního roku. JUDr. Daniela Švecová a také Libor Duľa, předseda trestnoprávního kolegia NS SR, spolu s Jánom Šikutom, předsedou občanskoprávního kolegia NS SR se zajímali především o vztah velkých senátů a jednotlivých kolegií, oprávněných vydávat stanoviska. Ptali se na možné rozpory v právních názorech velkých senátů a kolegií, přičemž je zajímaly způsoby, jak podobné situace řešit.

Rozsáhlá debata se vedla kolem způsobu určování odškodnění, tedy např. bolestného nebo snížení společenského uplatnění a náhradu za nemajetkovou újmu. Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala v té souvislosti podrobně informoval slovenskou stranu o metodice, která vznikla u občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v Brně a stala se významnou pomůckou pro soudy po celé České republice. Člen občanskoprávního kolegia NS SR Ján Šikuta v té souvislosti poukázal na své nedávné působení u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kde byl předsedou senátu, a připomněl že: „Nalézt přiměřenou míru odškodnění je problémem v celé Evropě. Soudy se často potýkají s částkami, které jsou vyměřeny do astronomických výšek a každá pomůcka, podobná metodice Nejvyššího soudu v Brně je platným nástrojem pro sjednocování velmi roztříštěné praxe jednotlivých soudů.“

Návštěva nejužšího vedení Nejvyššího soudu SR v Brně měla také svoji méně formální část. Slovenští hosté si prohlédli nejen slavnou vilu Tugendhat, ale spolu s ní i nedalekou Löw-Beerovu vilu v Brně – Černých Polích. Předsedkyně Nejvyššího soudu SR Daniela Švecová si z návštěvy Brna odváží také pamětní medaili Nejvyššího soudu, kterou převzala z rukou jeho předsedy prof. JUDr. Pavla Šámala a hodnotný dárek v podobě sošky Spravedlnosti.