Nejvyšší soud navštívili soudci ze zemí tzv. Východního partnerství

Dne 15. prosince 2010 se na Nejvyšším soudě uskutečnilo pracovní setkání se soudci, pracovníky ministerstev spravedlnosti a zástupci nevládních organizací ze zemí tzv. Východního partnerství. Pracovní návštěva Nejvyššího soudu byla součástí programu týdenního semináře pořádaného Justiční akademií na téma „Soudní reforma a soudní spolupráce“. Setkání se zástupci zemí Východního partnerství se za soudce Nejvyššího soudu účastnil JUDr. Ludvík David, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, a JUDr. Jindřich Urbánek, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu. Soudci tak měli možnost seznámit své kolegy z Ukrajiny, Gruzie, Arménie, Moldávie a Ázerbájdžánu s činností a pravomocemi Nejvyššího soudu České republiky. Tématem setkání bylo dále fungování justice v zemích Východního partnerství a její možná reforma.