Nejvyšší soud odkládá akce, které plánoval uspořádat jako součást Noci práva v pátek 6. března 2020, na pozdější termín

Nejvyšší soud se rozhodl vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci, kdy se po celé České republice přijímají opatření, která mají zabránit dalšímu šíření koronaviru COVID-19, odložit plánované akce, jimiž se dne 6. března 2020 hodlal od 16.00 hodin aktivně zapojit do programu Noci práva. Na neurčito tak odkládá jak plánované prohlídky budovy soudu, tak i besedu se svými soudci.

Přestože jsme na akci nevyžadovali registraci, dobrovolně se registrovaly bezmála dvě stovky lidí, předpokládaná účast by tak byla jistě mnohem vyšší. K odložení plánovaného programu přistupujeme s vědomím, že exkurze a besedu se soudci je možno uspořádat v náhradním termínu, popřípadě více termínech. I když jsme si vědomi výjimečné a neopakovatelné atmosféry akce, kterou Noc práva přináší, exkurze po budově Nejvyššího soudu provádíme standardně po celý rok. Registrovaným účastníkům, jejichž e-mailové adresy nám předá hlavní pořadatel Noci práva, spolek Nugis Finem, se osobně omluvíme a následně s nimi budeme takto komunikovat o náhradním termínu.

Nejvyšší soud toto rozhodnutí pečlivě zvažoval. Jestliže se již několik dnů snažíme aktivně přistupovat k riziku nákazy koronavirem např. tím, že soudci a zaměstnanci, kteří pobývali v rizikových oblastech (nebo tam pobýval někdo z jejich blízkých), pracují z domu a ostatním bylo doporučeno, aby spolu v budově soudu komunikovali co nejčastěji prostřednictvím telefonů nebo e-mailů a omezili tak vzájemné návštěvy v kancelářích, hromadná exkurze i beseda by byly v rozporu s těmito opatřeními. Hodláme k riziku nákazy přistupovat zodpovědně a konzistentně, chránit přitom chceme také zdraví samotných účastníků plánované akce.

Znovu si na závěr dovolíme konstatovat, že námi naplánovaný program akcí Noci práva je realizovatelný později, kdy bude situace příznivější. U Nejvyššího soudu jsme proto měli, na rozdíl od dalších partnerských institucí, které se k Noci práva přihlásily, i poněkud jednodušší rozhodování, protože naše akce pouze přesouváme a nemusíme je bez náhrady rušit.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se každému, komu jsme svým aktuálním rozhodnutím jakkoli zkomplikovali jeho původní plány.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
4. 3. 2020