Nejvyšší soud odmítl dovolání dvojice obviněných, kteří byli uznáni vinnými přečinem maření přípravy a průběhu voleb a referenda

Jako zjevně neopodstatněná odmítl Nejvyšší soud 25. dubna 2018 dovolání dvojice obviněných, kteří se dopustili přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda v souvislosti s volbou do zastupitelstva Statutárního města Mostu v říjnu roku 2014. Platný tak zůstává rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, který každého z obviněných odsoudil k peněžitému trestu v celkové výměře 50.000,- Kč a pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanovil náhradní trest odnětí svobody na čtyři měsíce. Anonymizovaný text usnesení se již nachází na internetových stránkách Nejvyššího soudu, konkrétně pod tímto odkazem.
Stěžejní námitkou obviněných bylo, že zvukový záznam, který je pomáhal usvědčit, byl svědkem, lídrem jedné z kandidujících volebních stran, resp. kandidujícího volebního sdružení, pořízen nelegálně a je tedy procesně nepoužitelný. Tato námitka je ale procesního charakteru a jako taková nespadá pod dovolací důvody dané § 265b odst. 1 trestního řádu. Dovolací přezkum by takto koncipovaná námitka obviněných mohla iniciovat zcela výjimečně, jen pokud by Nejvyšší soud shledal v postupu soudů nižších stupňů závažné porušení práva na spravedlivý proces. Nejvyšší soud však konstatoval, že se soudy nižších stupňů zákonností nahrávky řádně zabývaly v odůvodněních svých rozhodnutí a s jejich závěry se v zásadě ztotožnil. Dále Nejvyšší soud konstatoval, že nelze dát obviněným za pravdu ani v tom, že se soudy údajně nezabývaly autenticitou a celistvostí předmětné nahrávky, neboť soudy obou stupňů se k této otázce vyjádřily a ani v tomto ohledu nelze v jejich postupu spatřovat pochybení.
Obvinění uplatnili v rámci dovolání v podstatě jen námitky uplatněné již v řízeních před soudy prvního a druhého stupně, se kterými se tyto soudy v dostatečné míře a správně vypořádaly.

Přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda se obvinění, z nichž jednou byla přímo řadová kandidátka výše zmíněného volebního sdružení, dopustili konkrétně tím, že se pokusili ovlivnit lídra kandidátky a autora pořízené nahrávky (zvukového záznamu coby důkazu). Požadovali po něm, aby ve volebním okrsku č. 20 zajistil (přesvědčoval voliče), že při komunálních volbách do zastupitelstva Statutárního města Mostu mají volit nejen kandidáty tohoto sdružení jako celku, ale zároveň mají dávat preferenční hlasy právě spoluobviněné kandidátce. Slibovali za to lídrovi sdružení pro tyto, většinou sociálně slabé, voliče uspořádat zábavu s pohoštěním zdarma.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
29. 5. 2018