Nejvyšší soud odmítl dovolání lékaře, který z nedbalosti zavinil smrt pacientky

Autor: Ing. Petr Knötig | 05/24/2012

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání lékaře MUDr. P. H., který byl Okresním soudem v Karviné uznán 25. 1. 2011 vinným ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, kdy z nedbalostí zavinil smrt pacientky. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců a podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon uloženého trestu podmíněně odložen na zkušební dobu 1 roku. Krajský soud v Ostravě pak jeho odvolání 17. 10. 2011 zamítl. Rozhodnutím Nejvyššího soudu tak zůstává uložený trest v platnosti.

Soudy vzaly za prokázané, že lékař dne 4. 12. 2004 v době od 8.50 hodin do 15.55 hodin v nemocnici v Karviné-Ráji, jako lékař konající službu na oddělení gynekologické JIP u pacientky nar. 1946, která byla 3. 12. 2004 kolem 22.20 hodin operativně ošetřené pro tržná hluboká poranění pohlavních orgánů způsobená jinou osobou za pomocí nezjištěného předmětu, řádně nevyhodnotil její vitální údaje, kdy tato měla v 8.50 hodin tepovou frekvenci 180 tepů/minutu a tlak krve 60/28, byla v bezvědomí a od 11.00 hodin se u ní projevovaly objektivní známky hypoxie. Navíc nezabezpečil zjištění příčiny šokového stavu provedením sonografického vyšetření nebo zajištěním CT vyšetření dutiny břišní či její případnou revizi, dále nezajistil razantnější náhradu krevních ztrát a zabránění hypoventilaci s hypoxií intubací a umělou plicní ventilací, tedy na zdravotní stav pacientky ve shora uvedené době adekvátně nereagoval, přičemž pacientka 4. 12. 2004 v 16.00 hodin zemřela.


Proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě si podal dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, ve kterém namítal, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení a bylo rozhodnuto o zamítnutí odvolání. Také zpochybnil některé znalecké důkazy a jejich závěry.
Senát Nejvyššího soudu zjistil, že MUDr. P. H. byl při převzetí pacientky do péče upozorněn na její stav i možné nebezpečí. Sám neučinil žádná další opatření a mezi jeho jednání i smrtí ženy je příčinná souvislost. Okresní i krajský soud učinily závěry v souladu s nalezenými důkazy. Dovolání bylo proto odmítnuto jako zjevně neopodstatněné.
Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.